^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

  • 640bc71f20c2ac282130971ea91627ee_XL.jpg
  • คำแนะนำในการใช้หน้ากาก.jpg
  • แยกขยะ.jpg
  • โครงการทำความดี ลดภัยสิ่งแวดล้อม.jpg
  • messageImage_1463132529312.jpg
  • messageImage_1463133537671.jpg
  • messageImage_1463133573375.jpg
  • messageImage_1463133600125.jpg
  • messageImage_1463133617484.jpg

IMAGE EB 6 ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่เรื่อง... Read More...
IMAGE EB 13 ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
วันจันทร์, 25 มกราคม 2564
ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่เรื่อง... Read More...

IMAGE แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564
วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ... Read More...

IMAGE ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา
วันจันทร์, 28 ธันวาคม 2563
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   ตำแหน่ง  พนักงานบริการ  จำนวน 1... Read More...
IMAGE ยุทธศาสตร์ของประเทศ
วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2563
ยุทธศาสตร์ของประเทศ   Link : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวข้อขนาดDownload พระราชโองการ 985 KB ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.... Read More...
IMAGE ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน
วันอังคาร, 08 ธันวาคม 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน     Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ... Read More...