^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

IMAGE ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา
วันศุกร์, 12 พฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา   Read More...
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
วันพุธ, 22 มีนาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)         Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)     Read More...
IMAGE ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน
วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน     Read More...