^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

  • 640bc71f20c2ac282130971ea91627ee_XL.jpg
  • คำแนะนำในการใช้หน้ากาก.jpg
  • แยกขยะ.jpg
  • โครงการทำความดี ลดภัยสิ่งแวดล้อม.jpg
  • messageImage_1463132529312.jpg
  • messageImage_1463133537671.jpg
  • messageImage_1463133573375.jpg
  • messageImage_1463133600125.jpg
  • messageImage_1463133617484.jpg

IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)       Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)   จำนวน 5 อัตรา   Read More...
IMAGE มาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2563
วันอังคาร, 28 มกราคม 2563
มาตรการประหยัดพลังงาน  ปีงบประมาณ 2563 Read More...
IMAGE ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน     Read More...
IMAGE ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อรั้วลวดหนาม
วันจันทร์, 30 กันยายน 2562
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อรั้วลวดหนาม      Read More...