^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ %s
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน มิถุนายน 2564 08 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 21 เมษายน 2564
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 05 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2564
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 21 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 21 มกราคม 2564
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564 01 ธันวาคม 2563
แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 01 ธันวาคม 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 18 พฤศจิกายน 2563
ใหม่