^
Get Adobe Flash player

Login Form

000093174
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
170
220
1275
5181
82542
93174

Your IP: 54.158.208.189
Server Time: 2018-10-22 03:17:53

การดำเนินงานและถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับประเทศ

   ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับประเทศ 27-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมออโรร่า เขาใหญ่ นครราชสีมา มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วม 20 อำเภอ ทั่วประเทศ (จากการคัดเลือกใน 5 เขตสุขภาพ) เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าลี่ จ.เลย, อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม, อำเภอเมือง จ.สกลนคร, อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และการนำเสนอภาพรวมเขตจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี

 

 

Copyright © 2013.  Rights Reserved.