^
Get Adobe Flash player

Login Form

000060971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
156
196
484
852
3024
52608
60971

Your IP: 54.81.116.187
Server Time: 2018-04-24 15:58:53

การดำเนินงานและถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับประเทศ

   ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับประเทศ 27-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมออโรร่า เขาใหญ่ นครราชสีมา มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วม 20 อำเภอ ทั่วประเทศ (จากการคัดเลือกใน 5 เขตสุขภาพ) เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าลี่ จ.เลย, อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม, อำเภอเมือง จ.สกลนคร, อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และการนำเสนอภาพรวมเขตจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี

 

 

Copyright © 2013.  Rights Reserved.