ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)