^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 

1. ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
    2. ตำแหน่ง  พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา