^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 594
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 677
รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมโดยการใช้สมุนไพร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 653
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุภาวะข้อเข่าเสื่อม โดยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 608
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน (ครั้ังที่ 3) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 543
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน (ครั้ังที่ 2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 641
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 607
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 576
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดเลย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 725
แผนผังกระบวนงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 508
ใหม่