^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปปัญหาข้อร้องเรียนโรงพยาบาลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 459
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 539
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 549
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 512
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาลท่าลี่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 520
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 536
แนวทางปฏิบัติด้านพัสดุ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 482
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 466
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 619
ใหม่