^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ %s
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน สิงหาคม 2565 06 กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน กรกฎาคม 2565 15 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน มิถุนายน 2565 11 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน พฤษภาคม 2565 09 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน เมษายน 2565 09 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน มีนาคม 2565 08 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 04 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน มกราคม 2565 08 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2564 07 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2564 02 ธันวาคม 2564
ใหม่